KONSEP P5Automobile

Menukarkan perkara yang biasa yang dilakukan setiap tahun kepada yang luarbiasa hanya dengan memperbaharui insuran dan cukai jalan yang merupakan suatu “KEMESTIAN” dan “TIADA PILIHAN”.

  1. Memberi pelbagai keistimewaan kepada keluarga PANG5.
  2. Memberi dan membuka peluang perniagaan dalam keluarga PANG5.
  3. Peluang menjana pendapatan pasif PULANGAN DANA KEKAL melalui Program Perkongsian Ummah yang sangat unik.
  4. Keluarga PANG5 yang saling bantu membantu diantara satu sama lain.
  5. Keluarga PANG5 yang prihatin dan penyayang terhadap kebajikan sesama keluarga dan masyarakat sekeliling.