Konsep P5G

( 3R )

REGISTER (DAFTAR)

Layari laman web www.p5g.my Klik ‘Daftar’ untuk membuat permohonan.

RENEW (PERBAHARUI)

Sistem akan mengenal pasti data-data kenderaan yang akan tamat tempoh insuransnya.

REWARD (GANJARAN))

Untuk mendapatkan bonus pertama, anda hendaklah memperkenalkan program ini kepada orang lain.