INFO KORPORAT

Merupakan sebuah syarikat 100% BUMIPUTERA yang memperkenalkan perkhidmatan dalam sektor insuran permotoran bagi memudahkan pemilik kenderaan memperbaharui insuran dan cukai jalan kenderaan. Disamping dapat memberi perluang memperolehi PULANGAN DANA KEKAL kepada rakyat yang beragama Islam setiap tahun dan berketurunan. Kami juga menyediakan peluang kerjaya kepada usahawan yang berminat dalam industri insuran permotoran.MISI KAMI

Memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pemilik kenderaan dalam memperbaharui insuran dan cukai jalan. Kami juga komited dalam membentuk satu kumpulan rangkaian pengguna (database) yang dapat saling bantu membantu diantara satu sama lain dalam rangkaian perniagaan yang unik serta mewujudkan satu kuasa tawar menawar di dalam pelbagai bidang bagi faedah dan keuntungan ahli PANG5 yang berminat untuk terus maju bersama kami.

VISI KAMI

Menerajui industri insuran permotoran serta menjadi sebuah syarikat yang berdaya maju dalam mengikuti arus perubahan global.Pang5

P - Perkasa Ekonomi Bangsa,
A - Amanah dalam perjuangan,
N - Nekad memartabatkan agama Islam,
G - Gagah memperjuangkan maruah bangsa berlandaskan...
5 rukun Islam.